Er Vigrid en “høyreekstrem” organisasjon?

av Unknownrebel Lagret under: Ukategorisert on januar 23rd, 2009

“Den høyreekstreme organisasjonen Vigrid har levert liste til stortingsvalget i Buskerud.”

Det kan du lese på vgnett. Alle vet vel hva slags folk Vigrid er. Men er de høyreekstreme?
Vel, ta nå min politiske filosofi som eksempel. Jeg er for en stat som kun sørger for militære styrker, et objektivt rettsvesen og et politivesen. Jeg er for en stat som sørger for og beskytter de individuelle rettighetene til borgerne. Med andre ord en radikalt mindre stat enn hva vi har i dag. Jeg mener vold kun er legitimt i selvforsvar.  Du kan ikke bruke statsmakten til å fortelle restauranteiere om de får lov til tillate røyking ved sin private bedrift, eller fortelle bedrifter hvor mange menn og hvor mange kvinner som må sitte i styret. Staten kan ikke fortelle deg hva slags rusmidler du får og ikke får putte i din egen private kropp. Staten kan heller ikke fortelle deg når, hvor og hvordan du får lov til å jobbe, og den har ikke noe krav på fruktene av din arbeid eller noe krav på deg. Staten bør være der kun for å beskytte deg mot kriminalitet og vold, ingenting annet. Siden staten jeg vil ha er så drastisk mye mindre enn den vi har idag, ville man kuttet skatter og avgifter i et omfang som kanskje er vanskelig å se for seg.
Så da vil man vel ifølge dagens logikk plassere meg på høyresiden, rimelig langt ute til kanten. Men der får jeg selskap av nazister og fascister, kan det stemme? Selvfølgelig ikke. Det er ikke dermed sagt at jeg ville plassert meg selv på høyresiden, men for diskusjonens skyld er jeg nå der. Jeg har tenkt å skrive litt dypere om både hvorfor begrepene “høyre” og “venstre” er upresise, og om slektskapet mellom fascisme og sosialisme, men det kommer ved en senere anledning.
Sannheten er at nazisme og fascisme er venstrefenomener, ikke høyrefenomener. Nasjonalsosialisme ligger til høyre for internasjonalismen, men er fremdeles et venstrefenomen. Det faktum at nazistenes parti het “Det Tyske Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti”, er ikke som mange tror, et pussig sammentreff. Men mer om det senere.
Her finner du forøvrig et intervju med Tore Tvedt, under “På sporet av Tore”, hvor han avslører at han misliker FRP sterkt, og at han har veldig sansen for Kristin Halvorsen. Han mener tydeligvis også at rikfolk er forrædere. Hmm… Merkelig for en som befinner seg på den “ytterste høyrefløy”, eller hva?

Nå har venstresiden surfet på denne misforståelsen om hva som befinner seg “ytterst” til høyre altfor lenge. Det er en beleilig måte å holde sine meningsmotstandere i sjakk på. Man kan ikke vike altfor mye fra de sosialistiske premissene for dagens debatt, for da er man lik de folka lengst til høyre. Man trenger ikke si det rett ut, man kan bare antyde at noen er “langt” til høyre, eller “ytterligående”, så gjør hodet ditt resten av arbeidet.
Men nå er det fanden meg nok.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Kapitalisme, frihet og kampen om språket

av Unknownrebel Lagret under: Ukategorisert on januar 22nd, 2009

Et eple er et eple, er du ikke enig? Et eple er ikke en melon og heller ikke en agurk. Når jeg sier “eple”, så vet du hva jeg mener. Alle er mer eller mindre enig om hva som menes med “eple”. Et eple har visse trekk som gjør det til et eple. Det har en viss størrelse, en viss hardhet, visse farger, en viss smak også videre. Når vi har definisjoner på epler og andre ting kan vi kommunisere med hverandre. Faktisk er det at vi er enige om definisjoner for ting en forutsetning for at vi kan kommunisere med hverandre. Om du går i en butikk og sier; “Jeg vil kjøpe et eple”, så slipper du å få en brødrister. Om du ber noen male huset ditt, slipper du å risikere at vedkommende istedet kastrerer katten din.
Om vi opererer med ulike og motstridende definisjoner på samme ting, faller alt i fisk. Da kan vi ikke lenger
kommunisere med hverandre. Det er lett å se hvilken håpløs situasjon som ville oppstått om ordet “stopp” beskrev et opphør i bevegelse eller handling og på samme tid betydde “lukk øynene”.
Hva så når man diskuterer politikk eller filosofi? Man må også da operere med de samme definisjonene for at diskusjonen skal bli fruktbar. La oss for eksempel ta begrepet “kapitalisme”. Jeg er tilhenger av 100% kapitalisme, da jeg mener det er det eneste moralsk riktige måten å organisere et samfunn på. Men når jeg sier kapitalisme, så mener jeg laissez faire. Ikke dagens korporatisme som uten unntak blir omtalt som kapitalisme.
Laissez faire er et utrykk som stammer fra 1600-tallets Frankrike hvor økonomien var gjenstand for strenge reguleringer. Fattigdom var derfor utbredt. Historien forteller at en av kongens ministre spurte folket hva staten kunne gjøre for å lette tilværelsen deres. Svaret han fikk var “Laissez-nous-faire”, som kan oversettes med “la oss være i fred”. Laissez faire kapitalisme er et system hvor økonomien styrer seg selv, uten statlig innblanding. Det er et system som dyrker frivillig, ikke tvungen, omgang med mennesker.  Det er den rake motsetningen til de økonomiske systemene  som man finner i kommunistiske og sosialistiske
land. Det er en utbredt oppfatning at Norge og vesten generelt er kapitalistisk. Dette er bare halvveis sant. Sannheten er at vi har korporatisme, eller blandingsøkonomi. Frie marked blandet med statlig sentralstyring er ikke kapitalisme. La ikke media, venstrevridde journalister, offentlig utdanning og dagens politikere lure deg. Venstresiden har gjort en utmerket jobb med å koble begrepet “kapitalisme” med fattigdom i den tredje verden, overgrep, utnytting, den sterkestes rett og så videre. Men dette er et forvridd bilde på hva
kapitalisme, eller frihet, er. Sammenhengen mellom økonomisk frihet, og høy levestandard er ikke til å komme unna. Har du noengang sett noen risikere livet ved å bygge ustabile flåter og andre fartøy for å rømme fra USA til Cuba? Eller fra Hongkong til Kina?
Et annet belastet begrep er “individualisme”. Jeg er en ubønnhørlig individualist. Jeg verdsetter individuell frihet over det aller meste. Men det kan man da ikke mene? Man må ihvertfall moderere seg litt, for man må tenke på felleskapet først. Det felles beste går tross alt foran individet. Ellers blir resultatet et “meg, meg, meg” samfunn? En eller annen mild form for kollektivisme er det vel normalt å ønske. For meg er dette helt avskyelig. Jeg kan ikke hevde eierskap over et annet menneske, heller ikke om jeg går sammen med andre mennesker og skaper et “kollektiv”. Denne tanken at abstrakte “grupper”  kan ha interesser og behov som går over enkeltmennesket er grunnleggende totalitært. Fascister mener jo at statens behov går foran individets behov. Også kommunister og sosialister mener dette, det felles beste og så videre.
Jeg kan ta et siste begrep som også har blitt pervertert, nemlig “velferd”. Velferdsstaten er vel tross alt bra? Du er vel for velferd? Men staten kan jo ikke drive velferd. Staten har bare pistoler, alt staten gjør er bakket opp av det faktum at den kan utøve vold om nødvendig. Men dette har jeg skrevet litt om før, her og her, om interessen melder seg.

Det var mye jeg trodde på i mine mørkerøde dager, at kapitalister er grådige svin som karrer til seg mens alle andre må nøye seg med smulene. Urettferdig! Og staten er fin og bra som passer på stakkars oss hjelpeløse som ellers ville vært i det frie markedets vold. Når sosialistene har monopol på trylleord og begreper som “felleskap, omtanke, nestekjærlighet, empati, rettferdighet” kan det være vanskelig å se nyansene, især om ingen rundt deg vet bedre. Jeg tenker her på samfunnsfag og historietimene på skolen. Det var først etter at jeg fikk indoktri… skolen på avstand at jeg ble eksponert for andre ideer og meninger. Når du går på skole og blir “utdannet”, lærer du deg hvordan du skal tenke. Og du er vel for “rettferdighet”, “felleskap” og “nestekjærlighet”? Selvfølgelig, alle er jo det. Og når du skal ta et politisk standpunkt, så vet du vel hvilken “side” som har disse verdiene? Det er så subtilt, men akk så effektivt.
Så ta tilbake språket! Når vi alle blir enig om A faktisk er A og ikke B, faller fascistenes og sosialistenes argumenter sammen. Skal vi vinne friheten tilbake, må vi først vinne kampen om begrepene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , , , ,

Mikke Mus, barneTV og terrorisme

av Unknownrebel Lagret under: 1 on januar 20th, 2009

Nå er det skrevet ganske mye om situasjonen i midtøsten, det aller meste om døde barn og avrevne lemmer. Hvor lett det må være å kritisere Israel når man har slike groteske bilder å gjemme seg bak. Men hva med den andre siden av saken? Er dette legitim motstandskamp?

Det er godt dokumentert hvordan disse bandittene lærer opp små barn til å hate fienden

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , , , , , ,

“Det er for mange røykere i Norge”

av Lagret under: Ukategorisert on januar 14th, 2009

Har man sett? En og en halv time etter at jeg skrev; "Forbudsgalskapen brer om seg, og ser ikke ut til å ha noen ende i sikte", får jeg vite at sjefsfascisten i helsedirektoratet, Bjørn Inge Larsen, vil gjøre det vanskeligere for deg og meg å kjøpe en lovlig vare. En lovlig vare han ikke liker riktignok. Forslaget er at tobakk og snus nå bare skal selges på utsalgssteder som også fører alkohol. Tidsrommet røyk kan selges i skal også følge utsalgstidene for alkohol(!).  Legeforeningen mener visst det er alt for lett for ungdom å få tak i tobakk. Derfor skal man altså gjøre det vanskeligere også for voksne mennesker å få tak i denne lovlige varen.
Etter alle disse årene med "krigen mot narkotika" som et skinnende eksempel, har man altså enda ikke forstått at forbud ikke forandrer etterspørsel, men istedet leverandør. Dette gjelder alle varer, uansett hvor mye man måtte mislike det. Men det er vel mye enklere å leve i en totalitær fantasi hvor alle sammen har eplerøde kinn, liker det samme, har identiske verdier og fører akkurat det samme livet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , ,

Sigaretter forbys!

av Lagret under: Ukategorisert on januar 14th, 2009

 

Nuvel, det er riktignok bare disse elektroniske sigarettene som forbys enn så lenge, men dog. Forbudsgalskapen brer om seg, og ser ikke ut til å ha noen ende i sikte.
"Importøren har ikke kunnet fremskaffe dokumentasjon på at dette produktet, eller dets bruksmåte, er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på markedet", sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Inge Larsen. Neivel? Derfor mener altså dette avskyelige lille mennesket at DU ikke får lov til å bruke dette produktet. Alibiet for helsefascistenes forbudsvelde er jo folks helse og velvære, så det kan nok være vanskelig å umiddelbart gjenkjenne faren når statlige organer hevder eierskap over våre kropper. For du vil vel at folk skal ha best mulig helse?
Du kan banne på at det ikke er et brennende engasjement for folks helse som ligger til grunn for antirøykernes tvangsforestillinger, men heller en nærmest virulent avsky mot alt som bryter med "idealet". Når folk skader seg selv, og ikke fører livet sitt på den mest optimale måten, tar disse selvrettferdige krypene på seg den tunge oppgaven det sikkert er å redde de fortapte sjeler for så å klappe seg selv på skulderen. Folk som har sin samvittighets velsignelse er de aller farligste.
Jeg har i et tidligere innlegg gjort rede for hvilken stat som var den første som i moderne tid tok i bruk diverse virkemidler for å få bukt med røyking. De virkemidlene var til forveksling lik de tiltak våre egne styresmakter treffer for å redde landets innbyggere mot seg selv. Mon tro om det faller de mest rabiate helsaktivistene tungt for brystet når de får vite at det var en rendyrket fascistisk stat som startet kampen om volkehelsen?
Jeg tviler. 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

En muslim, en jøde og en kristen

av Lagret under: Ukategorisert on januar 12th, 2009

En muslim, en jøde og en kristen gikk i en ørken. Situasjonen begynte å bli svært alvorlig da de snart gikk tom for både vann og mat. En av dem så dette og sa til sine følgesvenner; "Nå sliter vi folkens. Vi har ikke mer vann eller mat igjen. Det er sand og brennende hete på alle sider, vi kommer til å dø." Så sa den andre; "Du har rett, vi bør gjøre noe. Vi må slutte å gå, og isteden sette oss ned her og begynne å be, hver til vår egen gud. Så ser vi hvilken gud som kommer til vår unnsetning. Slik finner vi ut hvilken religion er den sanne."
Så de sluttet å gå, og satte seg istedet ned for å be til hver deres gud.
De døde.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Pøbelpakk 2

av Lagret under: Ukategorisert on januar 10th, 2009

Illsinte demonstranter går løs på butikker, politimenn og eldre mennesker fordi noen sa noe høyt som bermen ikke var enig i. Hvem har skylden? Ikke overraskende ligger en del av ansvaret hos Siv Jensen ifølge Fellesutvalget for Palestina.  Selvfølgelig, hun burde vel ha tenkt seg om før hun sa sin mening. Disse sarte ungdommene tåler jo ikke å høre hva som helst. Klart man bør passe sine ord, og er man så freidig at man sier høyt at man mener noe annet, ja da skal man vel forvente at folk blir rabiate villdyr. Man må iallefall ta en del av skylden.

Også Viggo Vestel, forsker ved NOVA synes åpenbart at sinnet og aggresjonen vi så i Oslos gater var forståelig.

Siv, at du ikke kunne holdt kjeft, da hadde disse kjekke ungdommene kunne brukt sin energi på å knytte blomsterkranser og synge kumbaya istedet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , ,

Pøbelpakk

av Lagret under: Ukategorisert on januar 8th, 2009

"VG-journalist Bjørn Haugan forteller på telefon at en demonstrant
kastet en brannbombe i krysset mellom Stortingsgaten og Rosenkrantz
gate.
– En demonstrant ble truffet, og det brant på ryggen
hans. Politiet grep straks inn med tåregass og området ble straks
ryddet for folk, forteller Haugan som overvar episoden. Han så ikke
hvordan det gikk med personen som ble truffet."

Er det ikke morsomt når folk som er så inderlig i mot krig og vold og sånn er de første til å gripe etter flasker og stein når noen ikke er enig med dem? Når noen er så frekke at de holder en appell for Israel blir det tydeligvis for mye for disse huleboerne som åpenbart ikke tåler at noen skal få utrykke en mening de ikke har selv. Når disse menneskene holdt sine demonstrasjoner mot Israel, måtte de da beskyttes av politiet fra rabiate meningsmotsandere? Nei. Men det er vel lettere å gå amok for "den gode sak" når du har din samvittighets velsignelse.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , ,

Å støtte massemordere og slikt

av Lagret under: Ukategorisert on januar 8th, 2009

Hva føler man når man ser snauklipte ungdommer i militærboots som bærer nazistiske symboler og preker nasjonalsosialismens fortreffelighet? Ganske sikkert avsky, det bør man også føle om man har lest litt historie. Men hva med ungdommer som bærer palestinaskjerf og kommunistiske symboler og studerer Marx og andre voldsromantikere? Ja til det smiler de aller fleste litt skjevt og humrer for seg selv. Det jo slik det skal være?
Det er nok av slike ungdommer å ta av, men jeg kom over en gruppe som kaller seg "Revolusjonær Kommunistisk Ungdom".

http://kommunisme.no/sentralt/view/5

Hvilke kjekke unge mennesker dette er. Det er nok ingen betydelig ansamling mennesker men det er likevel interessant å se hvor historieløs man kan være.   

Fra deres politiske plattform;
"Nødvendig med væpna revolusjon og arbeiderklassens diktatur
For å avskaffe kapitalismen må arbeiderklassen og alle andre som har interesse av et annet samfunn, ta makta fra borgerskapet. De vil aldri gi makta frivillig fra seg, derfor må vi gjøre det gjennom revolusjon.
Historia viser at alle forsøk på revolusjon blir møtt med vold fra de som har makta. Lenge før revolusjonære er sterke nok til å ta makta, bruker herkerklassen alle midler for å holde oss små eller utslette oss. Derfor er det nødvendig med væpna revolusjon. Borgerskapet har aldri nølt med å drukne revolusjoner i blod, og jo bedre forberedt arbeidsfolk er, jo fredeligere kan revolusjonen bli."

http://kommunisme.no/sentralt/view/7

Å hipp hurra. Voldsromantikken lever i beste velgående. Du skjønner, vold er helt legitimt så lenge den blir brukt mot de som er uenige. De er da også tilhengere av noen av de verste voldsmenn i historien.

"Marker kamerat Stalins bursdag!
Kamerat Stalin ble født på denne dag, 21 desember, i 1878 – altså idag 130 år siden. Han ledet Sovjetunionen gjennom kollektivisering, oppbygging av sosialistisk basis, krigen mot fascismen, kamp mot revisjonismen, til sin død i 1953… LA OSS PÅ DENNE DAG MINNE KAMERAT STALIN OG HANS BIDRAG TIL MARXISMEN-LENINISMEN!"

http://kommunisme.no/sentralt/view/95

"Marker kamerat Maos fødselsdag!
På denne dag, 26. desember, er det 115 år siden kamerat Mao Zedong ble født. Mao ledet en fjerdedel av verdens befolkning til frigjøring og videreutviklet marxismen-leninismen til det vi kaller maoismen (det tredje stadie av marxismen)"

http://kommunisme.no/sentralt/view/100

Jeg kunne kartlagt noen disse to sine forbrytelser over flere innlegg, men jeg linker istedet til Museum of Communism.

http://www.gmu.edu/departments/economics/bcaplan/museum/comfaq.htm

Jeg vet ikke om visse ungdommers historieløshet skyldes skolegangen, men det finnes uansett ikke noen gyldig unnskyldning for å romantisere voldsbruk og mordere. I min bok er RKU og andre som dem jevngode med nynazister.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , ,

Israel og Hamas

av Lagret under: Ukategorisert on januar 3rd, 2009

Dette blir et kort innlegg.

Mange er opprørt over de lidelsene palestinerne må gjennomgå etter at Israel satte foten ned. Det er forståelig. Ingen vil se uskyldige mennesker dø eller bli skadet. Men folk må forstå hvem man skal protestere mot. Når noen aggressivt angriper et annet land for så å gjemme seg blant sivile, så bærer den agressive parten det hele og fulle moralske ansvaret for de sivile lidelsene som kommer i forbindelse med den fornærmedes reaksjon.

Det var alt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , ,

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00