Ultraliberalisme

I denne artikkelen på venstresida.net som omhandler hvordan nasjonalsosialisten Hitler åpenbart hører hjemme på høyresiden, bruker forfatteren dette utrykket jeg har hørt så mange ganger før, nemlig “ultraliberalisme”. Når jeg spurte forfatteren hva han la i dette, fikk jeg følgende svar;

“Unknownrebel: F.eks. slike som går inn for laizzes-faire-lignende systemer, ekstremvarianten av disse igjen er sekten som utviklet seg rundt Ayn Rand.”

Hvilket altså gjør meg til en ultraliberalist. Spennende greier!
Hva angår selve artikkelen er den et prakteksempel på selektiv historietolkning og ønsketenkning. Men nasjonalsosialismen har jeg skrevet om før, og det har andre også.

http://jonjayray.tripod.com/hitler.html (Anbefales på det sterkeste!)
http://mises.org/story/1937

Og om du vil sette deg ytterlige inn i temaet vil jeg komme med følgende bokanbefalinger; The Ominous Parallels av Leonard Peikoff og Liberal Fascism av Jonah Goldberg. Disse er verdt pengene.

Men tilbake til ultraliberalismen. Å sette “ultra” foran et ord er en måte å gjøre betydningen av det ordet til noe ekstremt, et ytterpunkt. En slik beskrivelse er en tankestopper, og det er den funksjonen artikkelforfatteren drar nytte av. Det er ikke en uvanlig hersketeknikk på venstresiden, Kamerat Sakariassen i Stavanger SU forsøkte for en tid tilbake å stemple de av oss som er tilhengere av fred og frivillighet (markedet) som psykisk ustabile fundamentalister. Jaja, det er ikke fritt for vås.

Liberalismen har sitt utpring i opplysningstiden. Utav det intellektuelle mørket kom ideer om frihet, og individets rettigheter. Liberalisme er fred og frivillighet satt i system. Motsetningen er diverse systemer som bygger på tvang og vold, som for eksempel kommunisme og fascisme.
Laissez-faire er som forfatteren helt riktig observerer kompatibel med liberalisme. Laissez-faire kapitalisme anerkjenner individuelle rettigheter, slik som retten til eget liv, og da naturligvis eiendomsretten. Vold og tvang er kun legitimt i selvforsvar, og statens virke er derfor begrenset til beskyttelse av individet mot overgrep.

Jeg synes bruken av begrepet “ultraliberalisme” er et særdeles godt eksempel på hvor syk og pervertert deler av venstresiden er. Å hevde at fred er riktig, at vold kun er legitimt i selvforsvar, og at individet har en ukrenkelig rett på eget liv er altså ekstremt.
Venstresida.net er selverklærte marxister. Dem om det, men hvor vridd i hodet må man være for å betrakte den ukrenkelige retten til eget liv som et ekstremt ytterpunkt som man ikke kan ta seriøst, mens man samtidig forfekter en ideologi som har tatt livet av rundt 100 millioner+ mennesker?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , ,

3 kommentarer to “Ultraliberalisme”

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget. Tilbakesporings-URL

 1. Ontologen Sier:

  Jeg er selv liberalist, men mere av den pragmatiske sorten.

  Noen kjappe spørsmål :

  Hvorfor skal en som utelukkende er opptatt av profitt i det hele tatt kaste bort tid og penger på miljø? Uten regulering, ingen som følger opp de mange som gir faen.

  Trickle down economy funker ikke i USA, hvorfor skulle det virke noe annet sted?

  Hvis finneren er vinneren, hvorfor skal han ikke pine mest mulig arbeid ut av arbeiderne sine. Så lenge det er for mange mennesker på jorda(for alltid!) så kan han simpelthen sette inn nye når de utslitte er ødelagt.

  Hvor sterk kan en stat klare å være, når vi vet at det finnes mange multinasjonale selskaper som har egne private hærer og som kan gjøre akkurat soim de vil – makt gjør rett!

  Hvor ligger incentivet til å forske på miljø, historie, og andre marginale fag som ikke gir profitt?

  Kjenner du mange som heller driver med langsiktig sparing enn kortsiktig profittjag, dersom farene er små? Det ligger altså incentiv i aksjespekulasjon og lureri, men lite incentiv i å sette penger i langsiktige selskaper som faktisk skal produsere noe?

  Sosialistene liker ikke at vi har avslørt bløffen deres om nazisme som en høyregreie.

  Ontologen

  Ontologen

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Unknownrebel Sier:

  Ontologen,

  Nei, sosialistene liker ikke å se at Hitlerskapet blir plassert på riktig sted. Det er vel ikke så rart, men nå får de altså kjenne på hvordan det føles.

  “Hvorfor skal en som utelukkende er opptatt av profitt i det hele tatt kaste bort tid og penger på miljø? Uten regulering, ingen som følger opp de mange som gir faen.”

  Se nå på kollektive paradis som Sovjetunionen eller Nord Korea. Ikke akkurat grønne lunger, selv om private ikke kan/kunne herje med miljøet.
  Det er nettopp privat eiendomsrett som er den beste løsningen på miljøproblemer. Man kan ikke forurense annen manns eiendom, luft eller vann. Om private forurenser, kan de bli stilt for retten. Om staten forurenser, tough luck.

  “Trickle down economy funker ikke i USA, hvorfor skulle det virke noe annet sted?”

  Om du her antyder at USA er kapitalistisk, så er det feil. USA var kapitalistisk (Lasseiz-faire), me den epoken sluttet når sentralbanken kom på plass i 1913. I den perioden USA faktisk var kapitalistisk, var det en velstandsvekst og verdiskaping som mangler sidestykke i historien.

  “Hvis finneren er vinneren, hvorfor skal han ikke pine mest mulig arbeid ut av arbeiderne sine.”

  Fordi også arbeidsgivere må rette seg etter loven om tilbud og etterspørsel. I en fullstendig fri økonomi får ikke industriherrer goder fra staten, og har dermed begrenset makt. Akkurat som arbeiderne må ha arbeid, må arbeidsgiverne ha arbeidere. Utnytting lønner seg ikke, da arbeiderne simpelthen kan nekte å jobbe og gå til den arbeidsgiveren som har best vilkår.

  “Hvor sterk kan en stat klare å være, når vi vet at det finnes mange multinasjonale selskaper som har egne private hærer og som kan gjøre akkurat soim de vil – makt gjør rett!”

  Private selskaper kan slett ikke gjøre som de vil. Definisjonen på en stat er at den er et voldsmonopol, altså den eneste institusjonen som har rett til å initiere vold.
  Jeg vet ikke helt hva du ser for deg, men private selskaper skulle kunne bruke vold i en rettstat er rimelig absurd.

  “Hvor ligger incentivet til å forske på miljø, historie, og andre marginale fag som ikke gir profitt?”

  Man har en tendens til å undervurdere privat veldedighet. Et eksempel; Bush forbød statlig finansiering av stamcelleforskning. Ikke selve forskningen som mange tror. Det var da altså private selskaper og privatpersoner og veldedige organisasjoner som stod for finansieringen av denne forskningen. I 2005 tilsvarte summen av private penger som ble dedikert til denne forskningen 2 163 995 718 norske kroner (!)

  http://www.reason.com/news/show/34102.html

  Ingen mangel på giverglede der altså. Hadde man kunnet reise et slikt beløp med skattepenger?

  “Det ligger altså incentiv i aksjespekulasjon og lureri, men lite incentiv i å sette penger i langsiktige selskaper som faktisk skal produsere noe?”

  Riktig, men dette skyldes strukturen på dagens finanssystem. I kapitalismen er det nettopp produksjon som lønner seg. Dette er noe komplisert, og kanskje jeg skriver om dette senere.

  Håper det var tilfredstillende svar.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Martin Sier:

  Ontologen: det du beskriver minner mer om en pervertert for for anarkokapitalisme enn liberalisme . Liberalisme innebærer en rettstat som ivaretar og beskytter individets rettigheter. I miljøspørsmål tar denne for seg miljøskade som går utover samfunnet som helhet eller andre menneskers eiendom og helse. Markedet har i tillegg en viss makt over produsenten i forhold til miljøspørsmål dessuten er det heller ikke særlig bærekraftig og drive rovdrift på naturressurser fordi dette går utover langsiktig profitt ,dette vil de aller fleste seriøse aktører i markedet ta til etterretning.

  “Trickle down economy funker ikke i USA, hvorfor skulle det virke noe annet sted?”
  Trickle down economics har ikke så mye med liberalisme og gjøre da skatter og avgifter er minimalisert over hele linja.

  “Hvis finneren er vinneren, hvorfor skal han ikke pine mest mulig arbeid ut av arbeiderne sine. Så lenge det er for mange mennesker på jorda(for alltid!) så kan han simpelthen sette inn nye når de utslitte er ødelagt.”

  Rettstaten beskytter individer mot å pines til arbeid! En arbeidskontrakt er en avtale forhandlet fram på frivillig basis som begge parter må rette seg etter. Arbeidstaker kan også stille krav i en slik situasjon.

  “Hvor sterk kan en stat klare å være, når vi vet at det finnes mange multinasjonale selskaper som har egne private hærer og som kan gjøre akkurat soim de vil – makt gjør rett!”

  makt gjør ikke rett i en rettstat basert på individualisme og rasjonelle prinsipper, hverken i dagens situasjon eller ved liberalisme! Faktisk er den liberalistiske rettstaten bedre rustet til å ta seg av et slikt problem fordi de nødvendige maktforbindelsene mellom myndigheter og korporasjoner ikke eksisterer.

  “Hvor ligger incentivet til å forske på miljø, historie, og andre marginale fag som ikke gir profitt?”

  incentivet ligger i mennesket selv, det finnes ingen grunn til å anta at mennesker mister interessen for disse temaene. Det finnes også nok av eksempler på multinasjonale selskaper som støtter forskning og vitenskap. Profittmotiv utelukker ikke automatisk alle andre motiver

  “Kjenner du mange som heller driver med langsiktig sparing enn kortsiktig profittjag, dersom farene er små? Det ligger altså incentiv i aksjespekulasjon og lureri, men lite incentiv i å sette penger i langsiktige selskaper som faktisk skal produsere noe?”

  Da må jeg spørre deg ,ville du spyttet inn penger i et selskap som du ikke har tro på? Hvorfor mener du forresten at risikoen er liten i et fritt marked? Risikoen er vel heller større.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00