Intoleransens disipler

av Unknownrebel Lagret under: politikk on august 28th, 2009

Jeg har ikke spesielt mye til overs for SOS Rasisme. Deres ihuga kamp mot fascisme har paradoksalt nok en eim av nettopp fascisme. Trond Thorbjørnsen virker ikke spesielt opprørt over at lederen for NorgesPatriotene, Øyvind Heian, fikk en flaske i hodet under en skoledebatt.

“Etter debatten i Tønsberg i dag sto ei jente av palestinsk opprinnelse utenfor lokalet og gråt, etter å ha hørt Heian komme med grove utfall mot innvandrere og muslimer, sier SOS Rasismes leder Trond Thorbjørnsen til Dagbladet.

Han understreker at SOS Rasisme i utgangspunktet er for ytringsfrihet.

- Men ytringsfriheten innebærer ikke at man har plikt til å sitte og bli trakassert. Hadde noen kommet med tilsvarende utfall i et klasserom, arbeidsplass eller barnehage, ville det blitt slått ned på. Det skal ikke være greit bare fordi det er ei gruppe politikere som snakker i en debatt, sier Thorbjørnsen.

- Det heter seg jo at pennen er skarpere enn sverdet, og i dag brukte Heian ytringsfriheten til å såre andre. Skolen skal være til for alle, og da blir det galt at man blir tvunget til å høre på en skoledebatt der en deltaker kommer med sårende utfall.”

Det er blant annet denne svimle oppfatningen av ytringsfriheten er det som gjør meg så veldig skeptisk til SOS rasisme.

For det første er det ingen som tvinges til å høre på noe de ikke liker eller er enig i, man er fri til å gå om man ønsker det. For det andre har ingen noe krav på å ikke bli såret. Enhver har sin egen terskel for hva som oppfattes som fornærmende eller sårende. Hos noen er den svært høy, og hos andre er den svært lav. Om man aksepterer at noens følelser har krav på beskyttelse, må man nødvendigvis begrunne hvorfor andres følelser ikke har det samme kravet. Det krever forholdsvis spenstig intellektuell akrobatikk.

Sagt på en annen måte, om Heian ikke har rett til å snakke, hva er det som innbiller deg at du har denne retten?

SOS Rasismes pressemelding avslører også at de har litt tungt for å skille mellom nettopp fascisme og demokrati;

“For oss viser dette tydelig at nazister ikke har noe i en skoledebatt i Norge å gjøre – verken i 1945 eller 2009.”

Såvidt jeg husker fra historietimen stilte ikke nazistene i noen skoledebatt før de kom på besøk, ei heller behøvde de å argumentere for sin tilstedeværelse. Militær invasjon med påfølgende undertrykking og den demokratiske retten til å ytre seg burde være lett å se forskjell på. Men SOS Rasisme mener den beste måten å møte nazisme på er å forby ytringer. Oh, the irony.

SOS Rasisme sliter forøvrig i kampen mot intoleranse når Heian fremstår som en reflektert mann;

“- Jeg har stor respekt for at personer har ulikt syn. Men det er veldig synd at man i et demokratisk land som Norge benytter vold for å fremme sitt ståsted, påpeker partilederen, før han legger til:

- Det er også trist for elevene på Færder videregående skole som hadde kommet for å høre hva de forskjellige partiene står for. Nå vil det være denne hendelsen alle snakker om i ettertid. Det er totalt unødvendig og trist.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Bestemmerne

av Unknownrebel Lagret under: politikk on juni 4th, 2009

En stats eneste legitime oppgave er å beskytte borgere mot vold og overgrep. Staten er der for å beskytte deg som er fredelig mot de som ikke er det. Hvorvidt de som forbryter seg mot andres liv eller eiendom er edrue eller påvirket av et eller annet stoff, forandrer ikke statens rolle som ordensholder.

Knut Storberget og Bjarne H. Hanssen vil gjerne minske bråk og vold som oppstår i byene på helgene. Så kan det vel være enkelt å tenke at siden mange reduseres til huleboere når de er ute å drikker, må løsningen være mindre tilgang på alkohol. Om jeg får prøve å gjette hvordan dette ser ut inne i Knut og Bjarnes hoder;

Problem: Mye bråk og vold på byen.

Årsak: De som bråker og tyr til vold drikker alkohol.

Løsning: Reduser tilgangen på alkohol!

Så kan de klappe hverandre på skulderen, for et vel gjennomført intellektuellt krafttak. Det hadde selvsagt vært bedre om det hadde sett noe slik ut;

Problem: Mye bråk og vold på byen.

Løsning: Sett inn politiet.

Poenget er at man kan ikke innskrenke friheten til A på det grunnlag at B ikke takler sin frihet. Men siden de som sitter på pistolene tenker i de kollektive baner, er det vel bare naturlig at forbrytelser straffes kollektivt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Vold og staten

av Unknownrebel Lagret under: politikk on april 22nd, 2009

Etter en kort diskusjon på en annen blogg, tenkte jeg at jeg skulle oppklare et av de sentrale begrepene jeg og mange andre liberalister bruker; vold.

Jeg mener vold kun er legitimt i selvforsvar. Dette standpunktet er det vel omtrent umulig å være uenig i. Hvordan har det seg så at mange som tilsynelatende er enig i dette prinsippet da ikke kommer til de samme konklusjonene som liberalister når det gjelder politikk?

Det er to forklaringer; Enten så synes de faktisk ikke at vold er grunnleggende galt, eller så har de en annen definisjon på hva vold er. Jeg tror og håper det siste gjelder for de aller fleste. Men om vi skal kunne kommunisere er det en forutsetning at vi er enige om definisjoner, ellers kommer vi absolutt ingensteds hen.

Mange tenker nok på blod, knekte bein og flyvende tenner når de tenker på vold. Og det er utvilsomt voldelig å slå noen til blodet spruter, men å forårsake fysisk skade er ikke nok for å kunne karakterisere en handling som voldelig.
En bankraner som kun peker en pistol forårsaker ikke fysisk skade, men hans handlinger er fremdeles voldelig.
En voldektsmann forårsaker ikke nødvendigvis fysisk skade, men han er likevel voldelig.
Slaveholdere trenger ikke piske og slå sine slaver, men det er likevel vold som ligger til grunn for deres forhold.

Hva raneren, voldtektsmannen, slaveholderen og han/hun som slår ut tenner har til felles, er at de tar fra individer/grupper råderetten over eget liv mot deres vilje. Og der har vi en tilfredstillende definisjon på vold.

Så til stat og politikk. Staten er et voldsmonopol. Det er den eneste institusjonen som rettmessig kan initiere vold, enten gjennom militær makt eller rettsvesen. Politikk handler om hva vi skal bruke statens voldsmonopol til. Alle lover, reguleringer og bestemmelser hviler på det faktum at staten kan kaste deg i fengsel om du ikke føyer deg. Derfor mener jeg at statens virke bør være begrenset til å beskytte indivdets rettigheter og liv mot overgrep, slik som ran, mord voldtekt og så videre.

Men den begrensingen er det ikke alle som er enig i. Når alle disse felleskapianerne er så ivrig etter å bruke staten (vold) for å gjøre hva DE mener er godt for samfunnet, bør man spisse ørene.

La oss ta et eksempel; røykeloven. La oss gå litt tilbake i tid å si at du eier en pub. Kanskje du har startet den selv for egne penger, eller du har kjøpt den. Det spiller liten trille, saken er at denne puben er din eiendom. Du tilbyr et sted hvor folk kan komme å drikke og kose seg. Folk liker tilbudet ditt, det er hyggelig der og du har billig øl, så de velger å benytte seg av tjenesten din. Som så mange andre steder tillater du røyking inne på din eiendom. Nå er ikke røyking det sunneste man kan bedrive, men det er ikke noe problem, for du tvinger ingen til å sitte hos deg. Du tvinger heller ingen å jobbe hos deg. Kundene dine veier fordeler og eventuelle ulemper ved ditt tilbud, så kommer de til en beslutning helt på egen hånd. Noen liker ølet, noen liker kanskje å røyke, noen liker klientellet osv. De som ikke liker prisen på drikken, eller røyklukten, eller klientellet går helt frivillig et annet sted.

Så er det noen politikere som synes det er forferdelig dumt med røyk. Det er så dumt og usunt synes de, at de gjerne vil begrense hvor mye røyk nordmenn får i seg. Det er tross alt forferdelig usunt så da er det bedre at man røyker mindre, eller enda bedre, ikke røyker i det hele tatt. Så de foreslår en lov som sier at det er ulovlig å røyke på utesteder. Forslaget blir lov, og du kan ikke lenger tillate røyking på din pub. Nå hjelper det plutselig fint lite hva du og kundene dine synes, for om du ikke følger loven strammer staten musklene. Kundene dine er ikke skikket til å velge selv, så voldsmonopolet tar beslutningen for dem. Om du mener dette er galt og du nekter å samarbeide havner du i tilslutt i fengsel. Er det riktig? Åpenbart ikke.

Men siden de aller fleste faktisk betaler skatt og følger alskens påbud og regler, er det svært få som blir kastet i fengsel. Man ser ikke selve pistolene når staten tar bestemmelser for deg, så man kan fort glemme at de er der.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , ,

Rett versus galt 101

av Unknownrebel Lagret under: rant on april 2nd, 2009

Jeg skal prøve å forklare mitt politiske ståsted på den mest lettfattelige måte jeg får til, da det ikke alltid synker inn hos alle.

Fred er bra. Jeg liker fred.

Når det er fred, kan man leve sitt liv uten å være redd for sitt liv eller sin eiendom. Å være redd konsumerer tid og energi som man helst burde brukt på å leve. Ens liv er det viktigste som fins, for det motsatte er død, og det får man ingenting utav.

Vold er dårlig. Jeg liker ikke vold.

Vold er det motsatte av fred. Den eneste legitime voldsbruk, er den som er nødvendig i selvforsvar. Å initiere vold mot uskyldige mennesker derimot er galt.

Frivillighet er bra. Jeg liker frivillighet.

Fred og frivillighet er uløselig knyttet sammen. Frivillig interaksjon mellom mennesker er uendelig mye mer verdt enn tvungen interaksjon, det være seg handel, omsorg, sosial omgang osv.
Som den politiske filosofen Everett D. Martin sa;

“Unless a good deed is voluntary, it has no moral significance.”

Tvang er dårlig, Jeg liker ikke tvang.

Tvang er det motsatte av frivillighet. Når man tvinges til å gjøre noe, gjør man det utav frykt, ikke fordi man selv vil. Man er nødt til å føye seg etter noen annens ønsker, for om man ikke gjør det skjer det noe man ikke vil skal skje.

Fred og frivillighet = :-)
Vold og tvang = :-(

Skjønner?

Jeg har tenkt å ta for meg dette nærmere ved en senere anledning, men man må visst begynne med små skritt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Kort om fredsfundamentalisme og voldsfundamentalisme

av Unknownrebel Lagret under: politikk on mars 16th, 2009

Et svar til Eirik Faret Sakariassen.

I sitt innlegg “Om markedsfundamentalisme og forbrukermakt”, prøver Sakariassen å tegne et bilde av hva han kaller markedsfundamentalisme som en psykisk lidelse. Innlegget hans kommer komplett med et artig lite symptomskjema, så du kan avgjøre selv om noen av dine nærmeste lider av denne forstyrrelsen. Det fortjener et svar.

Her er innlegget hans om du vil lese det.

http://faretsakariassen.wordpress.com/2009/03/16/markedsfundamentalisme/

Det første som slår meg når jeg leser Sakariassens innlegg, er at vi har to ganske forskjellige oppfatninger om hva markedet er. Om jeg forstår Sakariassen og andre i hans leir riktig, er markedet en mørk og kald kraft som sørger for et bra utvalg i tannkrem og chips, men som i alle andre hensyn beriker de få på bekostning av resten.
Kan det være at SU og venstresiden lukter en aldri så liten konspirasjon?
Kan det være noen få, en udefinert gruppe med pengesterke og ressurssterke individer som, om de hadde fått herje fritt, hadde gjort Norge om til en sosial ødemark i sin ustanselige jakt på profitt? At en slik kraft virker sinnsvak, det kan jeg saktens forstå.

Min definisjon av markedet er som sagt en ganske annen. Jeg har vel nevnt det før for Sakariassen, men det er verdt å gjenta. Helt til det synker inn om nødvendig. Markedet er summen av frivillige valg gjort av samtykkende mennesker. Markedet er grunnleggende fredelig, det er fritt for tvang, vold og trusler om vold.
Det er fritt for tvang, vold og trusler om vold.
Det er fritt for tvang, vold og trusler om vold.
Denne tanken, at frie mennesker frivillig bytter sin eiendom seg imellom, er altså syk.  Det synes jeg er ganske interessant. Normalen bør visst ikke være fred og frivillighet, men at statens pistoler rettes mot fredelige menneskers fredelige aktivitet.

Og som et argument for galskapen som ligger til grunn for frihet, papegøyer Sakariassen denne sosialistiske fantasien om at dagens økonomiske krise skyldes deregulering og det frie marked.
USA var en gang kapitalismens høyborg, men slik er det ikke lenger. Den epoken endte i 1913 når den kriminelle sentralbanken kom på plass. Det var aldri meningen at USA skulle ha en sentralbank som trykker papirpenger.
Sentralbanken er ikke et kapitalistisk fenomen, men er faktisk en sentral del av Det Kommunistiske Manifest.;

“Centralization of credit in the banks of the state, by means of a national bank with state capital and an exclusive monopoly.”

http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html

Og den siste tids groteske “redningspakker” burde vise alle at myndighetene i USA slett ikke er redd for sosialistiske tiltak.

Men her er noen linker som du selv kan lese;

http://www.thefreemanonline.org/featured/did-deregulated-derivatives-cause-the-financial-crisis/
http://online.wsj.com/article/SB123509667125829243.html
http://economix.blogs.nytimes.com/2008/10/08/did-deregulation-cause-the-credit-crisis/
http://www.renewamerica.us/columns/mostert/080923
http://www.usnews.com/blogs/barone/2009/03/10/ad-hoc-fed-treasury-acts-caused-the-financial-crisis-not-deregulation-tax-cuts.html
http://www.aei.org/publications/pubID.28701/pub_detail.asp

La meg kort gå tilbake til dette bildet av sterke mennesker versus svake mennesker, for det er helt sentralt for å forstå sosialistenes verdenssyn.

Sosialisten lever for offerrollen. Hans neste er et forsvarsløst lite lam som hadde vært i den store stygge ulvens vold om sosialisten ikke hadde gitt av sitt uendelige store hjerte. Man kan ikke tillate fred, for da kan man ikke bølle og stjele i det godes navn. De kjemper så åpenbart for det gode, at ikke alle ser dette?
Grunnen til den rødeste venstresides nærmest patologiske avsky mot rike og ressurssterke mennesker er at disse menneskene klarer seg selv. De trenger ingen hjelp, de må ikke passes på eller leies fra krybbe til grav. Disse frekke jævlene som klarer å stå på sine egne bein truer sosialistens eksistensgrunnlag. Og slikt kan vi ikke ha noe av, det må du forstå.

Hva Sakariassen prøver på, er å gjøre det umulig å være uenig. Han kan godta litt uenighet, men viker man altfor mye fra den kollektivistiske sannhet så er man åpenbart syk i hodet.
Tanken om Staten som god og nødvendig er så sementert i norske folkesjela, at enhver må trå forsiktig om man har en annen ide. Blir det antydet at man ikke står på felleskapets side, så er det best å hoppe tilbake på plass.

Men denne fredsfundamentalisten gidder ikke å hoppe, ihvertfall ikke når det er en voldsfundamentalist som sier hopp.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Pøbelpakk

av Lagret under: Ukategorisert on januar 8th, 2009

"VG-journalist Bjørn Haugan forteller på telefon at en demonstrant
kastet en brannbombe i krysset mellom Stortingsgaten og Rosenkrantz
gate.
– En demonstrant ble truffet, og det brant på ryggen
hans. Politiet grep straks inn med tåregass og området ble straks
ryddet for folk, forteller Haugan som overvar episoden. Han så ikke
hvordan det gikk med personen som ble truffet."

Er det ikke morsomt når folk som er så inderlig i mot krig og vold og sånn er de første til å gripe etter flasker og stein når noen ikke er enig med dem? Når noen er så frekke at de holder en appell for Israel blir det tydeligvis for mye for disse huleboerne som åpenbart ikke tåler at noen skal få utrykke en mening de ikke har selv. Når disse menneskene holdt sine demonstrasjoner mot Israel, måtte de da beskyttes av politiet fra rabiate meningsmotsandere? Nei. Men det er vel lettere å gå amok for "den gode sak" når du har din samvittighets velsignelse.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , ,

Israel og Hamas

av Lagret under: Ukategorisert on januar 3rd, 2009

Dette blir et kort innlegg.

Mange er opprørt over de lidelsene palestinerne må gjennomgå etter at Israel satte foten ned. Det er forståelig. Ingen vil se uskyldige mennesker dø eller bli skadet. Men folk må forstå hvem man skal protestere mot. Når noen aggressivt angriper et annet land for så å gjemme seg blant sivile, så bærer den agressive parten det hele og fulle moralske ansvaret for de sivile lidelsene som kommer i forbindelse med den fornærmedes reaksjon.

Det var alt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , ,

“Velferdsstaten” som paradoks

av Lagret under: Ukategorisert on desember 19th, 2008

Når man hører politikere og diverse synsere legge ut om alle problemer og utfordringer som krever vår oppmerksomhet i dag, skulle man nesten tro at staten eide alle mulig slags tjenester og goder den stod klar til å dele ut. Uenigheten, virker det som, ligger i hvem som skal få nyte godt av disse midlene og hvordan det hele bør foregå.
Men nå er det nå engang slik at dette ikke er tilfelle. Det er i beste fall en illusjon. Staten produserer ingenting. Den har ingenting, bortsett fra pistoler og retten til enten å bruke dem eller true med å bruke dem. Staten er et voldsmonopol, det er den eneste instutisjonen som har rett til å initiere vold. Dette gjør at det er visse oppgaver som staten er spesielt godt egnet til. Militære styrker, et sivilt politivesen og et rettssystem er alle legitme oppgaver for en stat.
Men det er likeså oppgaver som er særdeles uegnet for et voldsmonopol. Et eksempel er å drive veldedighet. Staten kan ikke drive veldedighet, det er rett og slett en umulighet. Det eneste den kan gjøre, er å konfiskere fredelige menneskers eiendom for så å redistribuere dette. Og om en sjelden gang disse fredelige menneskene skulle være freidige nok til å nekte staten sin eiendom, ja da konfiskerer man like godt de fredelige menneskene istedet.
Denne omfordelingen er som regel forkledd som gavmildhet, omtanke, og medmenneskelighet med absolutt nødvendighet som alibi. Men det er uansett voldsbruk. Mon tro hvordan det hadde sett ut om myndighetene ikke hadde fungert som mellommann og alle samfunnets "trengende" hadde tatt våpen i hånd for å kreve inn pengene selv. Det hadde lignet vel mye på …ran?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, ,

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00